PSK

 

Privat Sponsor Klubb.

Golfklubben och Herrgården samarbetar i olika projekt för att utveckla verksamheten, locka kunder till anläggningen och därmed skapa bra ekonomiska förutsättningar för en överlevnad av såväl golfbanan som konferensanläggningen. Samarbetet är unikt och har medfört att Hussborg GK kan företräda en bra golfverksamhet i en vacker natur miljö med stöd av Hussborg Herrgård & Konferens AB. Golfbanan och utrustningar för dess underhåll behöver ständigt utvecklas och förnyas. Detta kräver stora resurser i form av ideella arbetsinsatser och diverse materielinköp. I anledning av detta uppkom en idé vid årsmötet om att klubbens medlemmar kan bidra med ett frivilligt och årligt ekonomiskt stöd, som kan investeras utifrån golfklubbens behov. Pengarna ska användas med stor omsorg och ge största nytta för golfspelare, därför kommer bankommittén att hantera dessa medel och redovisa kvartalsvis till styrelsen. Din frivilliga insats är att du betalar in 500 kronor till bankgiro 5474-8686, märk PSK 2019. Vad får Du för din insats?

  • Bli medlem under året som ”Klubbsponsor 2019”
  • En sponsorbricka att sätta på golfbag
  • En namnbricka på sponsortavla placerad centralt på Hussborg.
  • Fri anmälan till den golftävling per år, som är särskilt anordnad för PSK medlemmar
  • Lunch alternativt middag vid den anordnade golftävlingen för PSK medlemmar.

–          Medlem som inte spelar golf deltar vid lunch eller middagen. Idén med en PSK är hämtad från andra klubbar i vår närhet och det visar sig i något fall att det är lika många privata sponsorer som inte spelar golf, men väljer att sponsra klubben med detta årliga bidrag. Hussborg GK Styrelse Kontaktpersoner för vidare information är: Tore Åkerberg, 070-626 8501 eller Tommy Andersson, 073-785 8290,

Medlemmar 2013

Gunnar Dahl, Bengt Åke Eriksson, Ingela Nordin Eriksson, Tore Åkerberg, Per Lindgren, Frida Nordlund, Bengt Edlund, MarieAnne Eriksson, Jan Johansson, Stefan Holmstrand , Tord Eriksson, Lage Eriksson, Donald Hedin, Eva Kallberg, Per-Erik Berggren, Mikael Nordberg, Bengt Lindström, Mona Berggren, Tommy Andersson, Lennart Karlsson, Berit Andersson, Sten-Ove Danielsson, Benny Åström, Evert Blomkvist 

 Medlemmar 2014

Per Lindgren, Gunnar Dahl, Jan Johansson, Tore Åkerberg, Bengt-Åke Eriksson, Ingela Nordin-Eriksson, Tord Ericson, Eva Kallberg, Donald Hedin, Lennart Karlsson, Marie Anne Eriksson, Bengt Edlund, Anders Pettersson, Arne Johansson, Bengt Lindström, Anna-Lena Fjellström, Göran Fjellström, Evert Blomqvist, Anders Nilsson, Lage Eriksson, Tommy Andersson, Sten-Ove Danielsson, Mona Berggren, Per-Erik Berggren, Mikael Nordberg, Christer Wire’n

Medlemmar 2015 

Gunnar Dahl, Lage Eriksson, Tore Åkerberg, Bengt Lindström, Eva Kallberg, Lars-Petter Löfgren, Anders Nilsson, Per-Erik Berggren, Mona Berggren, Hans Johansson, Tord Ericson

Medlemmar 2016

Tore Åkerberg, Lars-Petter Löfgren, Pia Meijer, Gunnar Dahl, Anders Pettersson, Per Lindgren, Eva Kallberg, Bengt Lindström, Karl-Erik Gelin, Conny Wrede, Tord Ericson, Donald Hedin, Per-Erik Berggren, Mona Berggren, Lars Lindgren, Lage Eriksson, Evert Blomqvist

Medlemmar 2017

Per Ericson, Tore Åkerberg, Gunnar Dahl, Bengt Edlund, Lars-Petter Löfgren, Tord Ericson, Lage Eriksson, Ronny Persson, Donald Hedin, Mikael Nordberg, Katarina Dahl-Nilsson, Leif Nilsson, Kjell Törnekrantz, Anders Pettersson, Lars Lindgren, Björn Kjellgren, Göran Fjellström, Anna-Lena Fjellström, Eva Kallberg, Per-Erik Berggren, Mona Berggren, Conny Wrede, Hans Engevi, Bengt Lindström, Sten-Ove Danielsson, Pia Meijer, Tommy Andersson, Per Lindgren, Evert Blomqvist

Medlemmar 2018

Per Ericson, Tore Åkerberg, Gunnar Dahl, Lars-Petter Löfgren, Tord Ericson, Lage Eriksson, Per-Erik Berggren, Mona Berggren, Tommy Andersson, Björn Kjellgren, Göran Fjellström, Anna-Lena Fjellström

 

Beställ golfhäftet

Golfpaket

Min Golf & Distriktet