Medlemsformulär

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Ditt mobil / telenummer (obligatoriskt)

  Fullständig adress (obligatoriskt)

  Personnummer (obligatoriskt)

  Kategori 1A, Senior med full spelrätt och spelrättsbevis* 3600kr/årKategori 1C, Senior med full spelrätt utan spelrättsbevis 3600kr/årKategori 1F NR, Non-resident med spelrättsbevis >15 mil* 2150kr/årKategori 1E, Non-resident >15 mil 500kr/årKategori 1H, Senior med >6 mil och <15 mil från Hussborg. 2680kr/årKategori 1G, Senior närboende <15 mil ** 700kr/årKategori 2A, Junior med full spelrätt, 1-17 år. 815kr/årKategori 2A, Junior med full spelrätt, 18-21 år. 1505kr/årKategori 2D, Studerande med giltigt CSN-kort (kopia på csn kort krävs) 1635kr/årKategori 3E, Senior non-residence med årsgreenfee >15 mil från Hussborg 2150kr/årKlubbmedlem utan rätt till spel 370kr/år

  *Medlem med förmånskort
  **Kategori 1G betalar full greenfee alla dagar, men äger rätt att köpa block om 5 greenfee för 1.000kr.
  Kategori 1E och 2E betalar 200kr i greenfee alla dagar. Kategori 1G, 1E, 2E och 3E har inte greenfee rabattpå HussborgGK:s
  samarbetsklubbar. Junior med förälder i kategori 1A eller 1C har 200kr/år i familjerabatt.

  TidigareMedlem

  Klubb

  GolfID

  Handicap

  *spelrättsbevis kan förvärvas eller förmedlas Hussborgs Herrgård och Hussborg GK.

  Hussborg Golfklubb, Hussborg 428A, 840 10 Ljungaverk Telefon 0691-320 17
  Telefax: 0691-32071 E-Post: info@hussborggk.se Hemsida: www.hussborggk.se

  Postgiro: 91049-7 Bankgiro: 5474-8686 Org. Nummer: 889201-7057

  Granskad och godkänd av medlemskommittén.____________________________________

  Datum:____________________________________________________________________

  Beställ golfhäftet

  Golfpaket

  Min Golf & Distriktet