Marknadskommittén

I kommittén ingår: Ansvarig för reklam och sponsring är Gunnar Dahl 070-3851313 gunnar@hussborg.com
För marknadskomitteén (MAK) ligger ansvaret mestadels på banägaren och klubben har en samverkande roll i att utveckla reklam och sponsoraktivitet inom banområdet. MAK är banägaren behjälplig med att skyltar och reklam inom området håller hög standard. MAK har inom sitt ansvar att marknadsföra klubben samt att genomföra en riktad dag med spel och andra aktiviteter enbart för våra sponsorer och tävlingsarrangörer inom företagsgolf.

Beställ golfhäftet

Golfpaket

Min Golf & Distriktet