Bankommittén

Bankommittén (BK) är styrelsens organ för att i samråd med banägaren verka för att golfbanan har högsta möjliga finish och att skyltar och märkningar är korrekta. BK administrerar hålvärdar för banans hål. BK har tät kontakt med banans Course Manager och redovisar möten och aktiviteter i styrelsen.

I kommittén ingår: Ordf. Tord Ericson ledamöter Tore Åkerberg, Bengt Edlund, Åke Holmstrand, Donald Hedin, Christer Wire’n.

Bankommittén planer för 2021

 • BK tänker gräva ur och lägga en matta vid utlopp till vattenhinder 8:e
 • BK Vattenhinder 2. Vill hjälpa till med att återställa efter grävning fg. år.
 • BK vill gräva ur hela vattenhinder 14:e eller rensa upp runt hindret.
 • BK kommer att ställa upp vid behov av hjälp på banan då banansvarig så önskar. Önskar att vi får lite framförhållning för att kunna planera för insatsen.
 • BK kommer att vara behjälpliga vid uppstart av greener vad gäller vertikalskärning, sådd, dressning och dukar mm.
 • BK kommer lika tidigare år att gallra runt hela banan.
 • BK kommer lika tidigare år vid behov hålla efter med trimning av va-hinder och diken.
 • BK kommer lika tidigare år att trimma/kanta och hålla rent runt teeskyltar och rastbord.
 • BK kommer lika tidigare år sköta om markeringar, gul, röd, vit och blå på banan.
 • BK kommer att vara behjälplig med en grundinsats vad avser bunkerkanter och fylla på med sand där det behövs före säsongstart. Vi behöver bunkersand för dito.
 • BK kommer lika tidigare år att ansvara och planera för städdagen.
 • BK planerar att få till en grupp av medlemmar som kan ställa upp vid olika insatser på banan och en kontaktperson för dito som man kan kontakta vid behov.
 • Vi är i stort behov av matjord och bunkersand inför kommande säsong.
 • Vi har förhoppningar att åtgärda följande tee. Gul 10, 11, 12, 13 och 14. Vid behov är vi beredda att ställa upp och hjälpa till med arbetskraft.

För Bankommittén

Tord

 

 

 

 

Beställ golfhäftet

Golfpaket

Min Golf & Distriktet