Medlem, Klubb & Trivselkommittén

Kommitténs uppgift är att bla. som främsta syfte att skapa åtgärder inom klubben för ökad trivsel bland våra medlemmar. MK har som exempel hand om golfvärdar, golfens dag, vara övriga kommitteér behjälplig i att rekrytera nya golfare. MK har även rollen att i samråd med banägaren komma med förslag till ändringar och tillägg till till dessa föreskrifter.
Ansvara för klubbverksamheten och den interna informationen. Vi ser fram mot ett år med framförallt:
• utökad kommunikation med klubbens medlemmar
• flera trivselskapande aktiviteter
• många nya golfentusiaster

I kommittén ingår:

Angelika Lundqvist  angelika.lundqvist@telia.com  070-2156556

Har du några synpunkter eller förslag till förbättringar på klubben, kontakta mig så ska jag förmedla detta vidare till de som är berörda.

Beställ golfhäftet

Golfpaket

Min Golf & Distriktet