Kommittéer

Information

Här finns information om samtliga kommittéer i Hussborg Golfklubb. Klicka på kommitténs namn för att läsa mer om respektive kommitté.

Bankommittén

Damkommittén

Juniorkommittén

Marknadskommittén

Medlem, klubb och trivselkommittén

Seniorkommittén

Tävlingskommittén

Utbildnings- & Regelkommittén

Beställ golfhäftet

Golfpaket

Min Golf & Distriktet