Medlemsansökan

Hussborg Golfklubb – Medlemsansökan


Namn:

Postadress:

Postnummer och Ort:

Telefon (Bostad / mobil)

E-postadress:

Personnummer:


Kategori 1A

Senior med full spelrätt och spelrättsbevis*

3900kr/år

Kategori 1C

Senior med full spelrätt utan spelrättsbevis

3900kr/år

Kategori 1F NR

Non-resident med spelrättsbevis >15 mil*

2450kr/år

Kategori 1E

Non-resident >15 mil

500kr/år

Kategori 1H

Senior med >6 mil och <15 mil från Hussborg.

2980kr/år

Kategori 1G

Senior närboende >6 mil **

1850kr/år

Kategori 2A

Junior med full spelrätt, 1-17 år.

945kr/år

Kategori 2A

Junior med full spelrätt, 18-21 år.

1635kr/år

Kategori 2D

Studerande med giltigt CSN-kort (kopia på csn kort krävs)

1935kr/år

Kategori 3E

Senior non-residence med årsgreenfee <15 mil från Hussborg

2450kr/år

Passiv

Passiv medlem utan spelrätt.

350kr/år

*Medlem med förmånskort (Husskort)
**Kategori 1G är ett greenfee medlemskap som innehåller 5st greenfee biljetter
Junior med förälder som 1A och 1C erhåller 200 kr i rabatt.

Tidigare Medlem:

Klubb:

GolfID:

Handicap:

Du kan välja om du vill skicka in ansökan direkt eller om du vill skriva ut och skicka in på annat sätt.

*spelrättsbevis kan förvärvas eller förmedlas Hussborgs Herrgård och Hussborg GK.

Hussborg Golfklubb, Hussborg 428A, 840 10 Ljungaverk Telefon 0691-320 17

Telefax: 0691-32071 E-Post: info@hussborggk.se Hemsida: www.hussborggk.se

Postgiro: 91049-7 Bankgiro: 5474-8686 Org. Nummer: 889201-7057


Granskad och godkänd av medlemskommitén.

Datum:

______________________________________

__________________

Golfpaket

Min Golf & Distriktet

Samarbetspartners