Medlem, Klubb & Trivselkommittén

Kommitténs uppgift är att bla. som främsta syfte att skapa åtgärder inom klubben för ökad trivsel bland våra medlemmar. MK har som exempel hand om golfvärdar, golfens dag, vara övriga kommitteér behjälplig i att rekrytera nya golfare. MK har även rollen att i samråd med banägaren komma med förslag till ändringar och tillägg till till dessa föreskrifter.
Ansvara för klubbverksamheten och den interna informationen. Vi ser fram mot ett år med framförallt:
• utökad kommunikation med klubbens medlemmar
• flera trivselskapande aktiviteter
• många nya golfentusiaster

Styrelsen arbetar med formerna för denna kommitté

Har du några synpunkter eller förslag till förbättringar på klubben, kontakta Gunnar på gunnar@hussborg.com så ska vi kan bolla dina idéer i styrelsen.

 

Golfpaket

Min Golf & Distriktet

Samarbetspartners