Juniorkommittén

2019-02-14

I kommittén ingår: 

 Mats Olofsson  070-522 48 86 mheo@telia.com
Mats Gustafsson 073-9734411 mg@magdbyn.se
 John Long
Fredrik Olofsson

Till vår hjälp har vi ett löst sammansatt nätverk av intresserade föräldrar och medlemmar i klubben. Var och en kan bidra med sitt, ingen har krav på sig att göra mer än vad man förmår och vill. Vårt arbete bygger på att alla är inbjudna och inkluderade i vår verksamhet.

Juniorkommittén (JK) ansvarar för träning, tävling, läger samt leder all verksamhet riktad mot klubbens juniorverksamhet. JK har också ansvar för att genom sina aktiviteter locka nya ungdomar till golfen. JK har ansvaret för att klubbens juniorer kan delta vid tävlingar inom distriktet samt även delta i distriktets aktiviteter för att höja intresset för golf hos juniorer. Junior är man upp till 21 år.

I dagsläget har vi två grupper: HCP är den grupp som har kommit en bit i sitt golfande och har officiellt handicap. Golfkul är den grupp som i regel inte har officielt handicap eller är nya golfare.


Nästa Möte.

2019-02-17 Klockan 18:00 på Hussborg.

Säsongen 2019

Information kommer senare


Träning HCP

Information kommer senare

Tävlingar för HCP    


Träning Golfkul

Information kommer senare


Juniorkommittén planer – 2019

Långsiktigamål för verksamheten

  • Öka antalet aktiva juniorer i träning/tävling
  • Öka antalet aktiva tjejer i träning/tävling.
  • Att juniorer tävlar regelbundet
  • Att utveckla ett engagerat och välutbildat ledarteam
  • 10 % av medlemmarna ska vara juniorer.

Juniorkommittén

Golfpaket

Min Golf & Distriktet

Samarbetspartners