Juniorkommittén

2017-05-28

I kommittén ingår: 

 Mats Olofsson  070-522 48 86 mheo@telia.com
Mats Gustafsson 073-9734411 mg@magdbyn.se
 John Long
Fredrik Olofsson

Till vår hjälp har vi ett löst sammansatt nätverk av intresserade föräldrar och medlemmar i klubben. Var och en kan bidra med sitt, ingen har krav på sig att göra mer än vad man förmår och vill. Vårt arbete bygger på att alla är inbjudna och inkluderade i vår verksamhet.

Juniorkommittén (JK) ansvarar för träning, tävling, läger samt leder all verksamhet riktad mot klubbens juniorverksamhet. JK har också ansvar för att genom sina aktiviteter locka nya ungdomar till golfen. JK har ansvaret för att klubbens juniorer kan delta vid tävlingar inom distriktet samt även delta i distriktets aktiviteter för att höja intresset för golf hos juniorer. Junior är man upp till 21 år.

I dagsläget har vi två grupper: HCP är den grupp som har kommit en bit i sitt golfande och har officiellt handicap. Golfkul är den grupp som i regel inte har officielt handicap eller är nya golfare.


Träningar.

För gruppen HCP(Future)

Tisdagar träning  18:00-19:00

Torsdagar träning 18:00-19:00

För gruppen Golfkul

Tisdagar 18:00-19:00

Golfläger

Med start den lördagen den 17 juni så börjar årets läger. mer information kommer

Tävling.

För dig som är junior och vill tävla finns nu Mellennorrlands Junior Tour  Tävlingen har 4 klasser och har man Hcp 54 eller bättre kan man vara med. Det kommer även att harangeras ICA-cupen som kommer att bestå av 5 deltävlingar på olika klubbar i distriktet.  Anmälan görs via Golf.se och vill du veta mer klicka på länken i texten.

Nästa Möte.

Inga möten inplanerade under träningssäsongen.

Juniorkommittén planer – 2017

Fortsätta skapa en välorganiserad juniorverksamhet träningsgrupper och träningspass anpassade för olika kategorier

  • Genomföra en säsongsupptakt tidigt på säsongen för redan aktiva juniorer
  • Söka samarbete med andra klubbar med juniorverksamhet för tränings- och tävlings samarbete
  • Genomföra en golfskola på ett av oss anordnat golfläger
  • Delta i Skandia Cup
  • Behålla de ledare som varit aktiva under 2016
  • Rekrytera nya ledare till verksamheten under 2017

Långsiktigamål för verksamheten

  • Öka antalet aktiva juniorer i träning/tävling
  • Öka antalet aktiva tjejer i träning/tävling.
  • Att utveckla ett engagerat och välutbildat ledarteam
  • 15 % av medlemmarna ska vara juniorer.

Juniorkommittén

 

 

 

 

 

 

 

 

Golfpaket

Min Golf & Distriktet

Samarbetspartners