Bankommittén

Bankommittén (BK) är styrelsens organ för att i samråd med banägaren verka för att golfbanan har högsta möjliga finish och att skyltar och märkningar är korrekta. BK administrerar hålvärdar för banans hål. BK har tät kontakt med banans Course Manager och redovisar möten och aktiviteter i styrelsen.

I kommittén ingår: Ordf. Tord Ericson ledamöter Tore Åkerberg, Bengt Edlund, Åke Holmstrand, Donald Hedin, Christer Wire’n.

Bankommittén planer för 2018

BK kommer att ställa upp vid behov av hjälp på banan då banansvarig så önskar. Önskar att vi får lite framförhållning för att kunna planera för insatsen.

BK kommer att vara behjälpliga vid uppstart av greener vad gäller vertikalskärning, sådd, dressning och dukar mm.

BK kommer på prov att återinföra Golfvärdar för varje hål som ansvarar för bunkrar mm

BK kommer lika tidigare år vid behov hålla efter med trimning av va-hinder och diken

BK kommer lika tidigare år trimma runt teeskyltar och rastbord

BK kommer lika tidigare år vid behov sköta om markeringar, gul, röd, vit och blå på banan

BK kommer att vara behjälplig med en grundinsats vad avser bunkerkanter och fylla på med sand där det behövs före säsongstart

BK kommer lika tidigare år att ansvara för städdagen (Inga överraskningar med stormar typ Ivar, tack)

BK har planer på att ändra greenbunker 4:an för att skapa fall för dränering. Frågan har varit upp till diskussion med Gunnar.

BK kommer att vid behov vara behjälplig om arbetet med vattenhinder 2:an kommer igång under kommande säsong.

BK vill också dränera området runt hindret och in i hindret och fram till Dräneringsdike 13 och 13/14. Vi upplever att 13:e är ett mycket eftersatt område på banan och bör åtgärdas.

BK planerar lika fg. år att åtgärda Dräneringsdiken. Planerar att gräva ur 1/16, 4, 12, 13/14 och 16. Vi hoppas att vår nya grävmaskinist kommer att vara oss behjälplig med arbetet. Ovanstående är helt nödvändigt då stora vattensamlingar bildas.

BK planerar att få till en grupp av medlemmar som kan ställa upp vid olika insatser på banan och en kontaktperson för dito som man kan kontakta vid behov.

För Bankommittén

 

 

 

 

Golfpaket

Min Golf & Distriktet

Samarbetspartners