Till kalendern

Kommande event

Läs mer

Vädret på Hussborg

Golfvädret just nu

Läs mer

Dagens lunch

Dagens lunch på herrgården

Läs mer

Till Bildgalleriet

Till Bildgalleriet

Läs mer

Nytt och Aktuellt

hal9

 

Golfbanan och rangen är nu stängd för säsongen 2015

*******************************************************************************

Kallelse till höstmötet på Hussborg den 26 november kl 18,00 Dagordning: 

1  Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 7. Fastställande av medlemsavgifter nästkommande verksamhetsår. 8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt medlemsredovisning innevarande år. 9. Val av 1. Klubbens ordförande för en tid av (1) år. 2. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år.   3. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år.            4. (2) revisorer jämte (1) suppleant för en tid av (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. 5. (2) ledamöter i valberedningen för en tid av (1) år, av vilka en skall utses till ordförande. 6. Ombud till GDF-möte. 10. Övriga frågor ( Information och diskussion)          11 Stadgerevision i enlighet med SGF:s rekommendationer. 12 Avslutning

Banan går mot en del av säsongen när det kan vara frost på morgonen och det är fortsatt högsta prioritet att vårda våra greener inför en stundande vintervila. Nedan finns två länkar som dels beskriver lite om vad som händer om man beträder en green när det är frost. Passar även på att lägga ut länken hur och med vad man reparerar ett nedslagsmärke på green.

https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg https://www.youtube.com/watch?v=myOTf1wuZoA

********************************************************************************

Vid seniorgolfen den 10 september spelades ett inofficiellt km i åldersklasserna H55, H65, H75 och D70. Två deltagare i H55 där Lars Lindgren segrade på 99 slag brutto, tio deltagare i H65 där Hans Dahlen segrade på 85 slag brutto, fem deltagare i H75 där Eskil Svensson segrade på 91 slag brutto, tre deltagare i D70 där Maj-Britt Holmgren segrade på 94 slag.

********************************************************************************

Helgen 5 och 6 september spelades KM herrar och damer på Hussborg. Damklassen hade bara två deltagare och det skall vara minst tre för att utse mästarinna. Segrade blev Olivia Uggla som får känna sig som klubbmästarinna 2015. I herrklassen blev det jämt efter tre ronder. Segrare och klubbmästare 2015 är Henrik Olsson på 238 slag, tvåa Fredrik Olofsson på 239 slag och Peter Höglund trea på 240 slag.

*************************************************************************************

Nyhet: Privata sponsor klubben PSK har bekostat och iordningställt en toalett (typ bajamaja) som placerats mellan hål 14 och hål 15 på golfbanan. Hussborg Herrgård ser det som mycket positivt att PSK bidrar till att öka golfarnas bekvämlighet.           Stöd gärna PSK med 500 kr till bankgiro 5270-9110 med betalningsreferens PSK

************************************************************

Måndagar är banan reserverad för damgolf  mellan kl 18,00 och 19,00

Från och med den 1 juni måste spelare vara registrerad i GIT innan man går ut. Gäller mellan tiderna 06,00 och 18,00 Övriga tider bollränna 

 ******************************************************************************

Nytt inför säsongen 2015.

Hussborg Golfklubb har inför 2015 klart med reducerad greenfee 250 kronor med följande samarbetsklubbar: Klövsjö-Vemdalen GK, Sundsvalls GK, Storsjöbygdens GK, Sörfjärdens GK, Timrå GK, Åre GK, Öjestrand GC samt Sandnäset GK 200 kr.

Söker du en golfresa till Mallorca så klicka på Mallorca Golf Tours på första sidan. Klubben har förhandlat fram 10% rabatt på paketpriserna för dig som är medlem i Hussborg Golfklubb. Överenskommelsen finns under klubbinformation. 

Protokoll och klubbens stadgarna ligger under klubbinformation

Golfpaket

Min Golf & Distriktet

Samarbetspartners