Till kalendern

Kommande event

Läs mer

Vädret på Hussborg

Golfvädret just nu

Läs mer

Dagens lunch

Dagens lunch på herrgården

Läs mer

Till Bildgalleriet

Till Bildgalleriet

Läs mer

Nytt och Aktuellt

hal9

Betalning 2016 se uppgifter under Klubbinformation 

**********************************************************************************

Ett 40 tal medlemmar samlades den 15 december runt frågan att klubben kommer att driva golfbanan vidare 2016 oavsett vad som händer i flyktingfrågan på Hussborg. Många frågor ventilerades och samtliga såg det som en utmaning. Det återstår många frågor att lösa, men det är några månader bort innan Vi slår ut från tee. Det är nu av största vikt att nuvarande medlemmar hjälper till att förmedla budskapet att banan blir kvar och därmed blir klubbens ambassadörer att se positivt på framtiden för Golf på Hussborg. Vi enades också om att lägga mer fokus på PSK och nyttja möjligheten att via privata sponsorklubben finansiera personal till kansliet nästkommande säsong. Se info om PSK under sponsorer.

*****************************************************************************

Protokollet från höstmötet ligger nu under klubbinformation

********************************************************************************

Nyhet: Privata sponsor klubben PSK har bekostat och iordningställt en toalett (typ bajamaja) som placerats mellan hål 14 och hål 15 på golfbanan. Hussborg Herrgård ser det som mycket positivt att PSK bidrar till att öka golfarnas bekvämlighet.           Stöd gärna PSK med 500 kr till bankgiro 5270-9110 med betalningsreferens PSK

************************************************************

Protokoll och klubbens stadgarna ligger under klubbinformation

Golfpaket

Min Golf & Distriktet

Samarbetspartners